herb BIP - Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Gryfino, dnia 30 marca 2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA 2 STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GRYFINIE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - starszego referenta ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie - na w/w stanowiska zostały wybrane :

  1. Pani mgr Agata Dworzyńska, zamieszkała w Gryfinie

  2. Pani mgr Monika Maćkowiak, zamieszkała w Gryfinie

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

Do dwuetapowego konkursu ogłoszonego dn. 10.03.2017r. zgłosiło się dziewięcioro kandydatów. Wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne i wszyscy uczestniczyli w drugim etapie konkursu przeprowadzonym przez 3-osobową komisję. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobre przygotowanie formalne i merytoryczne wszystkich osób ubiegających się o dwa wolne stanowiska urzędnicze w pionie kadr. W toku przeprowadzonego postępowania dokonano szczegółowej analizy dokumentów oraz oceny posiadanych przez kandydatów kwalifikacji - pod względem ich przydatności do pracy na ww. stanowiskach. Kandydaci uczestniczyli także w indywidualnych rozmowach kwalifikacyjnych i odpowiadali na pytania komisji z dziedziny prawa pracy i ustaw pokrewnych. Panie: mgr Agata Dworzyńska oraz mgr Monika Maćkowiak - uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obu etapach postępowania konkursowego. Wykazały się dotychczasowym wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w dziedzinie kadr, znajomością zagadnień niezbędnych na stanowisku związanym z obsługą spraw pracowniczych. Posiadane przez kandydatki kwalifikacje, zostały poświadczone dyplomami jednolitych, magisterskich studiów wyższych, studiów podyplomowych w dziedzinie kadr i płac oraz specjalistycznymi kursami i uzyskanymi certyfikatami. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki wykazały się wysoką kulturą osobistą i komunikatywnością, dając rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Olga Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 30-03-2017 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 30-03-2017 13:41