herb BIP - Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

                                                                                                                                                                          Gryfino, dnia 13 kwietnia 2017r.

 

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE w CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GRYFINIE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie - na w/w stanowisko została wybrana :

Pani inż. Joanna Mikołajczak, zamieszkała w Gryfinie

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

Do dwuetapowego konkursu ogłoszonego dn. 31.03.2017r. zgłosiły się cztery kandydatki. Wszystkie kandydatki spełniły wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu, który odbył się dnia 13 kwietnia 2017r. i został przeprowadzony przez 3-osobową komisję. Kandydatki zostały prawidłowo zawiadomione o terminie, czasie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych. Jedna z kandydatek nie przystąpiła do II etapu konkursu z powodów osobistych. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobre przygotowanie formalne i merytoryczne wszystkich osób ubiegających się o wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta w pionie PŁAC Centrum Usług Wspólnych. W toku przeprowadzonego postępowania dokonano szczegółowej analizy dokumentów oraz oceny kwalifikacji posiadanych przez kandydatki - pod względem ich przydatności do pracy na ww. stanowisku. Kandydatki uczestniczyły także w indywidualnych rozmowach kwalifikacyjnych i odpowiadały na pytania komisji z dziedziny prawa pracy i ustaw pokrewnych oraz m.in. obsługi programu komputerowego PŁATNIK. Pani inż. Joanna Mikołajczak - uzyskała największą liczbę punktów w obu etapach postępowania konkursowego. Wykazała się dotychczasowym wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy m.in. w dziedzinie kadr i płac, znajomością zagadnień niezbędnych na stanowisku związanym z obsługą płacowych spraw pracowniczych. Posiadane przez kandydatkę kwalifikacje, zostały poświadczone dyplomem ukończenia zawodowych studiów wyższych, zaświadczeniami o szkoleniach specjalistycznych oraz referencjami od poprzedniego pracodawcy. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką kulturą osobistą i komunikatywnością, dając rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

                                                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                                      Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

                                                                                                                                   mgr Olga Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 13-04-2017 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 13-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 15-05-2017 10:18