Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Gmina Gryfino reprezentowana przez p.o. Dyrektora Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gryfinie na podstawie pełnomocnictwa SEO.0113-31/08 z dnia 31.03.2008r. wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg niograniczony na zadanie: "Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino"


GMINA GRYFINO REPREZENTOWANA PRZEZ

p.o. DYREKTORA ZAKŁADU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W GRYFINIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTA SEO.0113-31/08 z dnia 31.03.2008r. WYDANEGO PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

„Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino”

 

Termin realizacji: 01.09.2008 r. - 30.06.2011 r.

 

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, tj. Dział BT.

  • Upoważnione osoby do kontaktu z wykonawcami - Krzysztof Grygiel tel. (91) 4162439.

  • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie.

  • Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2008 roku o godz. 13:00.

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2008 r. o godz. 13:30 w Sekretariacie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie.

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz dzielenia zadania na części.

  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.31.00

  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniających wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 12 000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

 

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena - 100%

p.o. Dyrektora Zakładu

Ekonomiczno- Administracyjnego

Szkół w Gryfinie

 

Olga Woś

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_dowA_z_ZEAS2008.doc 2008-06-05 11:17:53 21KB 188 razy
Wynik postępowania
1 UniewaA_nienie_przetargu_ZEAS.doc 2008-07-17 15:41:14 20,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 05-06-2008 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 17-07-2008 15:42