Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Sprzedaż oleju napędowego dla samochodów ZEAS w Gryfinie


ZAKŁAD EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

„Sprzedaż oleju napędowego dla samochodów ZEAS w Gryfinie”

 

Termin realizacji: umowa na okres 12 miesięcy

 

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, tj. Dział BT. lub na stronie internetowej www.bip.zeas.gryfino.pl

  • Upoważnione osoby do kontaktu z wykonawcami - Krzysztof Grygiel tel. (91) 4162439.

  • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie.

  • Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2009 roku o godz. 11:30.

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.12.2009 r. o godz. 12:00 w Sekretariacie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie.

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz dzielenia zadania na części.

  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 09.13.42.20-5 olej napędowy

  • Przewidywana ilość zakupu oleju w 2010 r - ok. 1500 litrów miesięcznie

  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniających wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena - 100%

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_09.doc 2009-11-19 12:10:53 22KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_09.doc 2009-11-19 12:10:53 94KB 271 razy
Wynik postępowania
1 ZEAS_ogA_oszenie_wynik..doc 2009-12-07 11:45:31 19,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 19-11-2009 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 19-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 07-12-2009 11:45