Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Sprzedaż oleju napędowego dla samochodów ZEAS w Gryfinie


GMINA GRYFINO

ZAKŁAD EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE

ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

 • „Sprzedaż oleju napędowego dla samochodów ZEAS w Gryfinie”

 

Termin realizacji: umowa na okres 12 miesięcy

 

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, tj. Dział BT. lub na stronie internetowej www.bip.zeas.gryfino.pl

 • Upoważnione osoby do kontaktu z wykonawcami - Krzysztof Grygiel tel. (91) 4162439.

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie.

 • Termin składania ofert upływa dnia 21.01.2013 roku o godz. 11:30.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.01.2013 r. o godz. 12:00 w Sekretariacie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie, ul Niepodległości 20, 74-100 Gryfino, woj. Zachodniopomorskie.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz dzielenia zadania na części.

 • Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zamówień uzupełniających oraz wniesienia wadium.

 • Wspólny słownik zamówień (CPV): 09.13.42.20-5 olej napędowy

 • Przewidywana ilość zakupu oleju w trakcie trwania umowy r. - ok. 15000 litrów

 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniających wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcy winni być uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Cena - 100%

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_13.doc 2013-01-14 11:31:58 90KB 343 razy
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_przetargu_2013.doc 2013-01-22 11:38:25 34KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 14-01-2013 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 14-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 22-01-2013 11:38