Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino

 

GMINA GRYFINO REPREZENTOWANA PRZEZ

 

DYREKTORA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GRYFINIE

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

 • „Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino”

 

Termin realizacji: 01.09.2016 r. - 31.12.2016 r.

 

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, tj. Komórka BT. lub na stronie internetowej www.bip.cuwgryfino.pl

 • Upoważnione osoby do kontaktu z wykonawcami - Olga Woś.

tel.(91) 4162439.

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie.

 • Termin składania ofert upływa dnia 12.08.2016 roku o godz. 12:00.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2016 r. o godz. 12:30 w Gabinecie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 20

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz dzielenia zadania na części.

 • Wspólny słownik zamówień (CPV): 60130000.

 • Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zamówień uzupełniających oraz wniesienia vadium.

 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniających wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy winni być uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona poprzez sprawdzenie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.

 

 

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Cena - 95%

                    Termin płatności - 5%

 

 

                                                                                       Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  w  Gryfinie

                                                                                                              Olga Woś

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.07.2016.13.52.13_skanowanie0007.pdf 2016-07-26 13:52:13 682,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.07.2016.13.17.02_SIWZ_dowozy_do_szkA_A__2016.doc 2016-07-26 13:17:02 198,5KB 338 razy
2 28.07.2016.11.47.57_SIWZ_dowozy_do_szkA_A__2016.doc 2016-07-28 11:47:57 19KB 477 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.07.2016.11.47.57_zmiana_treA_ci_SIWZ.doc 2016-07-28 11:47:57 37KB
Wynik postępowania
1 16.08.2016.10.48.32_OgA_oszenie_o_wyborze_oferty.doc 2016-08-16 10:48:32 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 26-07-2016 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 26-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 16-08-2016 10:48