Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Zaproszenie do składania ofert cześciowy remont elewacji i częściowa wymiana okien

 

Gryfino, dnia 4 września 2017 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty
na wykonanie „Remont częściowy elewacji budynku wraz z częściową wymianą okien w oficynie budynku przy ul. Niepodległości 20 w Gryfinie”

Gmina Gryfino reprezentowana przez - działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy - Dyrektora Centrum Usług Wspólnychw Gryfinie z siedzibą przy ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino - zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

Przedmiotem zamówienia jest: częściowy remont elewacji budynku wraz z częściową wymianą okien w oficynie przy ul. Niepodległości 20 w Gryfinie. Budynek został wybudowany na przełomie XIX i XX w., obiekt znajduje się na obszarze miasta Gryfina - objętym ochroną konserwatorską. Obszar został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 73 dec. Kl-V-0/55/55 z dnia 29.10.1955r.

Opis planowanych prac budowlanych - częściowego remontu elewacji (bez docieplenia ) wraz z wymianą 4 okien - budynku położonego na działce nr 255, w obrębie nr 5 m. Gryfino przy ul. Niepodległości 20 w Gryfinie

a/ odtworzenie /odnowienie - bez docieplenia: piętrowej (niższej niż 12 m) elewacji budynku „A” (strona wschodnia) oraz parterowej elewacji budynku „B” (strona południowa) uszkodzonej wodami opadowymi - z zachowaniem istniejącej kolorystyki tynków zaakceptowanej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem ZN-29/422/AR/2005 z dnia 27.04.2005r.

b/ naprawa części pękniętego na szczycie wschodnim ogniomuru od strony południowej budynku „A”.

c/ naprawa istniejącej instalacji odgromowej budynku „A”,

d/ dostosowanie do pozostałej, już istniejącej stolarki okiennej - przez wymianę - 4 okien (w tym jedno połówkowe) wraz z obróbkami murarskimi i parapetami wewnętrznymi w budynku oficyny (budynek „B”) z zachowaniem profili okiennych identycznych jak w budynku „A” oraz jak już częściowo wymienione okna w budynku „B” - tj. w formie zaakceptowanej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem ZN-29/422/AR/2005 z dnia 27.04.2005r.,

e/ naprawa lub wymiana 6 sztuk parapetów zewnętrznych w budynku „B” (oficyna),

f/ malowanie i/lub naprawa dwuskrzydłowych drzwi wejściowych do bud. „B”,

g/ malowanie poręczy przed drzwiami wejściowymi do budynku „B” oraz poręczy do przyziemia, w którym zlokalizowane jest przyłącze c.o.,

h/ naprawa elewacji muru przy zejściu do przyziemia, w którym zlokalizowane jest przyłącze c.o.

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy : ryczałtowe

Termin płatności:
Płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury za wykonanie zamówienie, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, bez usterek, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest dyrektor lub zastępca dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie z siedzibą przy ul. Niepodległości 20 w dniach: poniedziałek - piątek, w godz.7.00-15.00, tel. /fax 91 416 24 39,e-mail: dyrektor@cuwgryfino.pl

Remont częściowy będzie przeprowadzany na podstawie: Decyzji nr 1276/2017 Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 04.082017r. oraz uprawnienia do rozpoczęcia robót określonych w zgłoszeniu - wydanego przez Starostę Gryfińskiego sygn. AB.6743.4.141.2017.GK z dnia 30.08.2017r.

Podpisana oferta powinna zawierać wycenę wszystkich zadań wymienionych w punktach od „a” do „h” w kwotach brutto.

Przed złożeniem ofert - każdy z potencjalnych oferentów może dokonać wizji lokalnej, dokonać własnych przedmiarów oraz zadać pytania Zlecającemu w godzinach pracy CUW w Gryfinie.

Miejsce i termin składania ofert.
Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2017 r. do godz. 15.00 w budynku przy ul. Niepodległości 20 , I piętro, pokój nr 7, sekretariat CUW w Gryfinie.

 

Na podstawie pełnomocnictwa szczególnego sygn. SEO.0052.70.2017 z dnia 24.07.2017r.

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Olga Woś

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 04-09-2017 15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 04-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 05-09-2017 11:37